Teori och verksamhet på ProCivitas

ProCivitas är en skola som ger dig vad du behöver – kunskap kopplad till verkligheten. Oavsett vilken verksamhet det gäller på ProCivitas – undervisning, studieresor, gymnasiearbeten – ställs kravet på de inblandade, såväl elever som lärare, att det skall utgå från verklighetens krav och förutsättningar.

På ProCivitas försöker vi undvika det vi brukar kalla för skolkunskap – d v s kunskap som bara lärs ut i skolan, används inom skolan och enbart bedöms i skolan. Det finns flera verktyg för att åstadkomma konkret verklighetsanknytning. Ett är bl a att anställa personal med praktiska erfarenheter inom de ämnen de undervisar i.

Ett annat verktyg är ProCivitas ambitiösa mentorsprogram, där varje elev erbjuds en mentor i näringslivet. Ett annat är att bjuda in intressanta och professionella gästföreläsare. ProCivitas attraherar många tunga profiler från näringsliv, organisationer och universitet som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Ett annat verktyg är spännande studiebesök och studieresor. Det är på ProCivitas det händer!

För oss på ProCivitas är det viktigt att du kan förena teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter.
Vi har kompetens och engagemang för ett flertal verklighetsbaserade metoder.

Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är ProCivitas signum
Oavsett om du är ekonom, samhälls- eller naturelev så arbetar vi med de egenskaper som gör att du blir en entreprenör. Syftet är att utveckla varje individs drivkraft och kreativitet och dessa egenskaper är något som utmärker en Procivitaselev.

Ungt företagande är ett sådant koncept för alla våra elever som syftar till att skapa fler kreativa och företagsamma ungdomar. Under ett läsår får du möjlighet att driva ett riktigt företag.

ProCivitas samhällselever blir samhällsentreprenörer. Med det menar vi att eleverna får använda sina kunskaper i samhällsengagerande projekt. Syftet är att eleverna får odla sin passion och sina inre drivkrafter inom områden som de brinner för.

ProCivitas naturelever får ständigt testa sina kunskaper praktiskt i laborationer och undersökningar. Syftet är att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Eleverna uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan dels genom gymnasiearbetet men även sommarforskarskolor som Karolinska och RAYS.

Mentorsprogrammet
Mentorsprogrammet innebär att du som elev blir erbjuden en egen mentor under din studietid. Våra mentorer består av en lång rad personer från företag, organisationer och universitet som alla vill engagera sig i just dig och din framtid. Vårt unika mentorsprogram är en av våra viktigaste och mest verklighetsanknytna verksamheter som vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra elever.

Studiebesök och studieresor 
Studiebesök och studieresor finns under hela studietiden som ett förnämligt program och våra resor har hittills gått bland annat till Stockholm, Köpenhamn, Berlin, London, Cern och New York.

Gästföreläsare
Våra mentorer och andra personer från arbetslivet kommer frekvent till skolan för att föreläsa inom en rad olika områden. Dessa föreläsningar är mycket omtyckta och gör att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete i att vara nära näringsliv och organisationer.

Stipendier och utbytesår
ProCivitas erbjuder speciellt intresserade elever att besöka topprankade universitet i London och New York. Varje år får eleverna ta del av föreläsningar om universitetstudier utomlands