ProCivitas_logotyp_moderniserad

Teori och Verksamhet

Teori och Verksamhet på ProCivitas Växjö

ProCivitas är en skola som ger dig vad du behöver – kunskap kopplad till verkligheten. Oavsett vilken verksamhet det gäller på ProCivitas – undervisning, studieresor, gymnasiearbeten – ställs kravet på de inblandade, såväl elever som lärare, att det skall utgå från verklighetens krav och förutsättningar.

 

På ProCivitas försöker vi undvika det vi brukar kalla för skolkunskap – det vill säga kunskap som bara lärs ut i skolan, används inom skolan och enbart bedöms i skolan. Det är viktigt att du kan förena teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Därför anställer vi personal med praktiska erfarenheter inom de ämnen de undervisar i. Vi använder oss även av ett flertal verktyg för att åstadkomma konkret verklighetsanknytning som du kan läsa mer om nedan.

Kunskap kopplad till verkligheten

UNG FÖRETAGSAMHET

Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är ProCivitas signum. Oavsett om du är ekonom, samhälls- eller naturelev så arbetar vi med de egenskaper som gör att du blir en entreprenör. Syftet är att utveckla varje individs drivkraft och kreativitet och dessa egenskaper är något som utmärker en Procivitas-elev.

Ungt företagande är ett sådant koncept för alla våra elever som syftar till att skapa fler kreativa och företagsamma ungdomar. Under ett läsår får du möjlighet att driva ett riktigt företag.


SAMHÄLLSENTREPRENÖRER

ProCivitas samhällselever blir samhällsentreprenörer. Med det menar vi att eleverna får använda sina kunskaper i samhällsengagerande projekt. Syftet är att eleverna får odla sin passion och sina inre drivkrafter inom områden som de brinner för.


FORSKNINGSPROJEKT

ProCivitas naturelever får ständigt testa sina kunskaper praktiskt i laborationer och undersökningar. Syftet är att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Eleverna uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan dels genom gymnasiearbetet men även sommarforskarskolor som Karolinska och RAYS.


MENTORSPROGRAMMET

Mentorsprogrammet innebär att du som elev blir erbjuden en egen mentor under din studietid. Våra mentorer består av en lång rad personer från företag, organisationer och universitet som alla vill engagera sig i just dig och din framtid. Vårt unika mentorsprogram är en av våra viktigaste och mest verklighetsanknytna verksamheter som vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra elever.


STUDIEBESÖK & STUDIERESOR

Studiebesök och studieresor finns under hela studietiden som ett förnämligt program och våra resor har hittills gått bland annat till Stockholm, Köpenhamn, Berlin, London, Cern och New York.


GÄSTFÖRELÄSARE

Våra mentorer och andra personer från arbetslivet kommer frekvent till skolan för att föreläsa inom en rad olika områden. Dessa föreläsningar är mycket omtyckta och gör att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete i att vara nära näringsliv och organisationer.


STIPENDIER & UTBYTESÅR

ProCivitas erbjuder speciellt intresserade elever att besöka topprankade universitet i London och New York. Varje år får eleverna ta del av föreläsningar om universitetstudier utomlands


Att driva UF-företag

” Vi startade Woodstone design som säljer grytunderlägg i ek och granit, där granitplattan är löstagbar och kan värmas upp eller frysas för att kunna värma eller kyla något i 45 minuter. Vi kom tvåa i SM i Ung Företagsamhet.

Jag har utvecklats otroligt mycket som person och lärt mig mycket om mig själv, vad jag är intresserad av och fått mycket mer kunskap under mina tre år på ProCivitas. Det har jag mycket att tacka mina lärare och klasskompisar för, de har bidragit med väldigt mycket till företaget och det kändes naturligtvis väldigt inspirerande.”

Hannah Martinelle, före detta student på ProCivitas Växjö