Läs om vår hantering av Covid-19.

Erasmus+, Ett mentorsprogram för framtiden

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. ProCivitas Växjö skapar tillsammans med samarbetande skolor i Europa ett unikt mentorsprogram. Det EU-finansierade projektet är tvåårigt och syftar till att skapa bättre möjligheter i framtiden för eleverna.

Tillsammans arbetar vi med att skapa ett program för mentorskap under gymnasietiden. Projektets titel är Enhancing the possibilities of the future with a mentoring programme. ProCivitas har under många år arbetat med ett mentorsprogram. Nu vill vi utveckla och sprida programmet till andra skolor i Europa.

I samarbetet gör vi bland annat studiebesök på mentorers arbetsplatser vid Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Södra och Arenastaden för att ge besökarna bilden av hur svenskt näringsliv, organisationer och idrottsliv fungerar.

Det här är ett givande kunskapsutbyte för både adept och mentor, säger Linda Claeson, HR-chef på Södra Skog. – “Det är viktigt att ungdomar tidigt förstår vikten av nätverkande och att de kan få en koppling till näringslivet. För oss som arbetsgivare ger det oss en fantastisk möjlighet att få en inblick i hur dagens ungdomar värderar när de väljer utbildning och senare arbetsplats.”

Under besöken i Camaiore i Italien, Zagreb i Kroatien och Vratsa i Bulgarien är upplägget detsamma med besök på universitet, företag och organisationer regionalt.