Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kontakta ProCivitas Växjö

Adress

Vallgatan 12 E

352 35 Växjö

Expedition

0470 – 52 01 40

vaxjo@procivitas.se

Sjukanmälan

Skickas till: sjukanmalan-vaxjo@procivitas.se innan kl. 08.30.

Personal

Skolrestaurangen

Tel: 0470-52 01 42
Skolsekreterare

Tel: 0470-52 01 43 (kl. 10-13)