ProCivitas_logotyp_moderniserad

Antagningsprocessen NIU

Antagningsprocessen NIU

Urvalsprocess – fotboll

Urvalsprocessen påbörjas tidigt tillsammans med samarbetsförening

Förening anordnar kontinuerligt talangträningar för ungdomar från kringliggande föreningar. Föreningsrepresentanter/NIU instruktörer besöker distriktslags samlingar och utvecklingsläger och för även dialog med Spelarutbildare (SU), Distriktsförbundskaptener (DFK) och Svenska Fotbollförbundets förbundskaptener vid behov. Förening bjuder årligen in utvalda spelare med syfte att låta unga spelare, som är på väg att söka till gymnasiet, lära känna föreningen och dess miljö samtidigt som förenings- och skolinstruktörer ges möjlighet att lära känna varje individ. I många fall finns även tidigare kunskaper om och kännedom kring den sökanden som vägs in i den samlade bedömningen.

Varje år arrangerar skolan “prova på dagar” och uttagningsdagar. Till uttagningsdagarna inbjuds samtliga sökande till skolans NIU-utbildning.  Vid uttagningsdagarna är samtliga instruktörer och NIU- ansvarig medverkande. Efter uttagningsdagarna kallas vissa utvalda sökande till ytterligare en uttagningsdag (kan vara en separat extra antagningsdag men även till föreningens lagverksamhet) som observeras av samtliga instruktörer kopplade till förening och skola. 

Utifrån dessa dagar och ovan beskrivna process skapas en god bild av de sökande och de sökande bedöms utifrån uppställda RF-kriterierna med fokus på den framtida utvecklingspotentialen 

I urvalsprocessen beaktas och bedömas följande områden

 • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
  • * Träningsbakgrund (erfarenheter, utövat andra idrotter, träningsmängd)
  • * Tidigare prestationer (tävlingsresultat och utvecklingskurva)
  • * Relativ ålderseffekt (iaktta huruvida det har betydelse för bedömningen att utövaren är född tidigt alt. sent på året),
  • * Idrottsfysiologiska förutsättningar (fysiska förutsättningar och färdigheter: fysiska indikatorer såsom snabbhet, kondition, kroppsliga förutsättningar),
  • * Tekniska förutsättningar och färdigheter (utförande av centrala moment i den specifika idrotten),
  • * Taktiska förutsättningar och färdigheter (spelförståelse).
 • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  • * Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”.
 • Sociala färdigheter och förutsättningar
  • * Livskunskaper (”life skills”), fungera i grupp, mognad och socialt stöd
 • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
  • * Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god balans dem emellan.
 • Studieambition
  • * Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös attityd till skolarbetet. Bedömning sker innan de söker program.

Utifrån ovan riktlinjer görs en bedömning av elevens kapacitet med hjälp av praktisk träning, tester, intervjuer/personligt brev och tidigare kännedom kring den sökande etc. Det finns inget helt objektivt poängsystem som bygger på tester, statistik, elevernas svar eller liknande utan det är skolan som gör en bedömning, utifrån urvalskriterierna och dessutom i konkurrens med övriga sökande, gällande vilka elever vi anser har bäst framtida utvecklingspotential.

https://www.rf.se/contentassets/0a02b4bdf451472ba693b0f71f7163c0/riktlinjer-antagning-till-rig.pdf

Urvalsprocess – tennis

Urvalsprocessen påbörjas tidigt tillsammans med samarbetsförening

Föreningen bjuder årligen in utvalda tävlingsspelare i regionen med syfte att låta unga spelare, som är på väg att söka till gymnasiet, lära känna föreningen och dess miljö samtidigt som förenings- och skolinstruktörer ges möjlighet att lära känna varje individ. I många fall finns även tidigare kunskaper om och kännedom kring sökanden som vägs in i den samlade bedömningen.

Varje år arrangerar skolan prova på dagar och uttagningsdagar. Till uttagningsdagarna inbjuds sökande till skolans NIU-utbildning. (Observera att ett urval bland sökande kan ske tidigt i processen utifrån tidigare beskrivna bedömningsområden, det är således inte säkert att man blir kallad till testdag trots att man har sökt till NIU). 

Vid uttagningsdagarna är samtliga instruktörer och NIU- ansvarig (skola) medverkande. Utifrån dessa dagar och ovan beskrivna process skapas en god bild av de sökande och de sökande bedöms utifrån de uppställda RF-kriterierna med fokus på den framtida utvecklingspotentialen.

I urvalsprocessen beaktas och bedömas följande områden

 • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
  • Träningsbakgrund (erfarenheter, utövat andra idrotter, träningsmängd)
  • Tidigare prestationer (tävlingsresultat och utvecklingskurva)
  • Relativ ålderseffekt (iaktta huruvida det har betydelse för bedömningen att utövaren är född tidigt alt. sent på året),
  • Idrottsfysiologiska förutsättningar (fysiska förutsättningar och färdigheter: fysiska indikatorer såsom snabbhet, kondition, kroppsliga förutsättningar),
  • Tekniska förutsättningar och färdigheter (utförande av centrala moment i den specifika idrotten),
  • Taktiska förutsättningar och färdigheter (spelförståelse).
 • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  • Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”.
 • Sociala färdigheter och förutsättningar
  • Livskunskaper (”life skills”), fungera i grupp, mognad och socialt stöd.
 • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
  • Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god balans dem emellan.
 • Studieambition
  • Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös attityd till skolarbetet. Bedömning sker innan de söker program.

Utifrån ovan riktlinjer görs en bedömning av elevens kapacitet med hjälp av praktisk träning, tester, intervjuer/personligt brev och tidigare kännedom kring den sökande etc. Det finns inget helt objektivt poängsystem som bygger på tester, statistik, elevernas svar eller liknande utan det är skolan som gör en bedömning, utifrån urvalskriterierna och dessutom i konkurrens med övriga sökande, gällande vilka elever vi anser har bäst framtida utvecklingspotential.

https://www.rf.se/contentassets/0a02b4bdf451472ba693b0f71f7163c0/riktlinjer-antagning-till-rig.pdf