Med utgångspunkten att varje elev är unik försöker vi skapa en miljö och ett klimat som är anpassat för dig som har högt ställda mål. Allt för att du som elev ska trivas och utvecklas.

Några faktorer som utmärker ProCivitas är våra mycket aktiva elevkårer, vårt samarbete med näringslivet där varje elev erbjuds en egen mentor, våra lärare som inte bara är legitimerade utan också har gedigen erfarenhet inom sitt område, samt en kultur där hög grad av studiemotivation uppmuntras och delas av många. Tidigare elever på våra skolor lyfter fram trivsel och studiero som starka intryck från sin tid på ProCivitas.

Vi arbetar även med att förbereda dig för studier efter gymnasiet. Tidigare elever har kommit in på universitet såsom London School of Economics, Yale, Harvard och Handels i Stockholm – vilket vi är stola över. På skolan finns även en alumniförening med före detta elever som träffas flera gånger om året i Sverige och även utomlands där de före detta eleverna studerar och arbetar.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!
Jimmy Rosengren, skolchef