Som ProCivitas-elev kan du förvänta dig en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du, utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska få möjlighet att förbättra din sociala och kommunikativa kompetens samt utveckla din egen drivkraft. Utbildningen syftar till att koppla samman teori och verklighet, vilket ger dig en säker plattform inför framtiden. För att ytterligare förstärka kopplingen erbjuder vi dig en mentor från arbetslivet samt bjuder in föreläsare från olika branscher och inom olika kompetensområden.

För att nå goda studieresultat är det viktigt att du trivs, mår bra och känner dig trygg. Skolans personal strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för dig som elev och vi har en harmonisk studiemiljö som inspirerar och ger studiero.

Stämningen på ProCivitas präglas av att både personal och elever behandlar varandra med respekt och ödmjukhet. Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen människa – med både den frihet och de krav det innebär. De framgångar som ProCivitas koncept givit gör att vi idag är på god väg mot målet att vara Sveriges bästa gymnasieskola.