ProCivitas_logotyp_moderniserad

Mentorskapet på ProCivitas Uppsala

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. ProCivitas alla elever har möjlighet att ansöka till mentorsprogrammet inför det sista läsåret. Vår erfarenhet är att de teoretiska kunskaper som studierna ger utvecklas och förstärks genom den verklighetsanknytning som en mentor från näringslivet bidrar med. Valet av mentor anpassas efter varje elevs intressen, framtidsplaner och behov. Mentorerna rekryteras följaktligen från en mängd olika branscher och företag.

Genom mentorsprogrammet får du som elev:

  • En inblick i bransch eller yrke som du är intresserad av
  • Bygga ett kontaktnät
  • Vidgade och nya perspektiv
  • Möjlighet till en tydligare framtidsbild
  • Utveckla din sociala kompetens
Lärare hjälper elever på Procivitas Gymnasium Uppsala