ProCivitas_logotyp_moderniserad

Vår gymnasieskola

När ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm startade sin verksamhet hösten 2017 gjorde vi det med gedigen erfarenhet och de bästa förutsättningarna. ProCivitas-skolorna har i snart tjugofem års tid, varit kvalitetsalternativet för elever i södra Sverige, och vår etablering i Stockholm har på kort tid skapat ett rykte bland Stockholms elever om att vara “en skola som levererar”. Allt vi gör i vår verksamhet genomsyras av största medvetenhet. Vi vill vara en skola där både elever och föräldrar upplever att det finns någon som verkligen tänkt till; en skola som hela tiden sätter elevernas upplevelse av och nöjdhet med skolan i främsta rummet.

Vårt mål på ProCivitas Privata Gymnasium är framförallt att vi ska ge våra elever förutsättningarna att lyckas i sina fortsatta studier och i arbetslivet. För att leva upp till det målet är det en självklarhet att ge våra elever bästa möjliga undervisning, men vi ser det som lika viktigt att eleverna får utvecklas socialt samt att de stärker sin drivkraft och sitt självförtroende för att lyckas. De uppskattade lärarna på skolan brinner för sitt uppdrag och genom engagemang och glädje inspirerar och vägleder de eleverna till att ständigt överträffa sig själva. Om vi skall lyfta fram ProCivitas viktigaste resurser så är det just lärarna och våra studiemotiverade elever.

ProCivitas Stockholm håller sedan augusti 2022 till på Campus Södermalm på Tullgårdsgatan. Med moderna, nyrenoverade och framförallt större lokaler kan vi nu erbjuda våra elever en ännu bättre skolmiljö. Goda kommunikationer finns oavsett vilken del av Stockholm som våra elever kommer ifrån. Vi tycker att skolmiljön är viktig för trivseln på skolan och på ProCivitas ställer vi extra höga krav på lokalerna. Skolans interiör är ljus och fräsch med textilmattor, glaspartier och stilren färgsättning. Lunchserveringen som finns i samma byggnad rymmer ett nytt modernt tillagningskök där våra egna kockar lagar all mat på plats från grunden med ett aktivt tänk kring ekologiska och närproducerade råvaror. Att lunchmåltiderna håller hög kvalitet är något som är ett signum för alla ProCivitas-skolor. Klicka här för att läsa mer om Stockholms största och mest moderna gymnasiecampus! 

ProCivitas strävar efter att vara Sveriges bästa gymnasieskola, ett tufft mål som sporrar oss till ständig förbättring. På ProCivitas genomförs årligen flera omfattande enkäter där eleverna får utvärdera och tycka till om verksamheten, utvärderingar som visar hur långt vi är på vägen mot vårt mål. I utvärderingarna brukar eleverna lyfta fram våra fantastiska lärare, undervisningens kvalitet och trivseln. En ytterligare framgångsfaktor som eleverna betonar är att vi har mycket bra studiero i klassrummen, vilket är avgörande för att göra elevernas lärande effektivt.

Det är viktigt att utbildningen anpassas till samhällets föränderliga krav och att eleverna blir väl förberedda för eftergymnasiala studier på universitet. Vi är mycket glada över att många av ProCivitas elever kommer in på toppuniversitet såsom Handelshögskolan i Stockholm, London School of Economics, Yale med flera, och att de lyckas fantastiskt bra med sina studier där. Vi har en stor och aktiv alumniförening som utgör ett viktigt nätverk för våra före detta elever och som träffas flera gånger per år. Skolans samarbete med näringslivet är en hörnsten i utbildningen. Kopplingen sker bland annat genom att vi erbjuder alla elever en egen mentor från näringslivet men också genom en mängd gästföreläsningar. Vår elevgaranti innebär att när du börjar som elev hos oss så lovar vi att du kommer att kunna fullfölja din utbildning hos oss.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!

En skola utöver det vanliga

Vår målsättning är att bli Sveriges bästa gymnasieskola. Som ProCivitas-elev kan du förvänta dig en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du, utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska förbättra din sociala och kommunikativa kompetens samt utveckla din egen drivkraft. Genom att regelbundet bjuda in gästföreläsare från skilda kompetensområden kopplar vi samman teori och verklighet. Kopplingen till arbetslivet förstärks ytterligare genom att alla elever erbjuds att delta i ProCivitas Mentorsprogram under årskurs 3. Det ger dig som elev på ProCivitas en säker plattform inför framtiden.

För att nå goda studieresultat är det viktigt att du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämningen på skolan präglas av att alla som arbetar eller studerar där behandlar varandra med respekt. Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen människa – med både den frihet och de krav det innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som inspirerar och ger studiero. Våra lokaler är moderna och centralt belägna.

All personal på skolan strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för dig som elev. Vi är en mindre skola där alla känner alla och där närheten mellan elever, lärare och ledning är tydlig varje dag. Organisationen gör att beslutsvägarna är korta och att vi kan vara flexibla och lyhörda för våra elevers önskemål och idéer

De framgångar som vårt koncept givit gör att vi idag är på god väg mot vårt mål att vara Sveriges bästa gymnasieskola.

Är vi skolan för dig?

Vi är skolan för dig som:

  • är studiemotiverad
  • vill läsa tillsammans med andra som också är motiverade
  • vill få en koppling till näringslivet
  • uppskattar och värdesätter en god skolmiljö
  • uppskattar variation i undervisningen
  • vill delta i olika sociala aktiviteter
  • vill gå på “Sveriges bästa gymnasieskola”