Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Skuggning

Med anledning av Corona-viruset erbjuder vi tillsvidare inte skuggning på skolan. Vid förändrat läge uppdateras informationen här. 

Om du har frågor om skolan är du välkommen att kontakta koordinator terese.brandt@procivitas.se.