Rektorn har ordet

Att starta upp andra året är fantastiskt spännande! Att gymnasiet heter ProCivitas privata gymnasium och ligger på en av Stockholms mest attraktiva adresser gör det ännu mer spännande. De förutsättningar vi har till vårt förfogande genom det inarbetade varumärket och den gedigna erfarenheten från våra systerskolor i södra Sverige ger oss de perfekta förutsättningarna för att sprida ProCivitasandan och vår målsättning om att vara Sveriges bästa gymnasieskola – även i Stockholm.

På ProCivitas ska, du som elev, känna dig väl mottagen. Vi vill att du ska känna glädje varje dag du går till skolan. Det är av största vikt för oss att du trivs bra och känner att du utvecklas akademiskt likväl som människa och samhällsmedborgare. Vi lägger stor vikt vid dina synpunkter om skolan, undervisningen, lärarna, kurslitteraturen, kursutbudet, aktiviteterna, lokalerna och maten och kommer hela tiden att försöka anpassa verksamheten så att du som elev i framtiden kan se tillbaka på tre riktigt roliga och givande år hos oss.

På ProCivitas kommer du att möta behöriga, engagerade och hängivna lärare som säkerställer att din förmåga lyfts fram och utvecklas. Du kommer också att stimuleras av gästföreläsare, studiebesök och studieresor för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. Målet är att du ska förberedas inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands. Våra systerskolor inom ProCivitas har många elever som kommit in på attraktiva universitet som Handelshögskolan i Stockholm och på universitet utomlands såsom Yale, Princeton, Cornell och London School of Economics.

Genom vårt samarbete med de andra ProCivitas-skolorna kommer du som elev i Stockholm att erbjudas ett nätverk med dessa skolors elever, till exempel genom ett aktivt elevkårsarbete eller annan elevföreningsverksamhet. ProCivitas har även en stor och aktiv alumniförening som är ett mycket givande nätverk för före detta elever. Dessa träffas ett flertal gånger per år i Sverige och i andra länder där de studerar och arbetar.

ProCivitas privata gymnasium Stockholm ser mycket fram emot att starta upp vårt andra läsår i augusti och träffa alla de elever som ska börja hos oss. Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!

Eva Gyllberg, Rektor ProCivitas Stockholm