ProCivitas_logotyp_moderniserad

Frågor och svar ProCivitas Stockholm

Vi har här sammanställt de vanligaste frågorna gällande ProCivitas Sthlm. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss: stockholm@procivitas.se

Titta också gärna i våra fastnålade händelser på instagram.com/procivitasstockholm för att se elever och lärare svara på frågor.

Observera att all information till vårdnadshavare och elever läggs ut på Schoolsoft, inte här på hemsidan!

 

Vilken meritpoäng behövs för att bli antagen?

– Vi kan aldrig veta vad som behövs för kommande vi år men antagningspoängen för tidigare läsår kan ge en fingervisning. Du hittar de senaste under ”Vanliga frågor” längs ner till höger på sidan.

Kostar det något att gå på ProCivitas Sthlm?

– Nej. Skollagen slår fast att utbildningen ska vara avgiftsfri.

Hur går det till om man vill skugga en elev?

– Vi erbjuder prova på-dagar med begränsade platser.  Anmäl dig i för en prova-på så kommer vi kontakta dig.

Hur går en skuggningsdag till?

Du får träffa rektorn som berättar mer om skolan och det finns möjlighet att få svar på allt du undrar. Du får också se lokalerna och vara med på en lektion samt äta lunch med elevambassadörerna på skolan.

 

Finns det risk att eleverna får byta skola om ProCivitas går i konkurs?

– Nej. På ProCivitas har vi en elevgaranti som säkerställer att elever som påbörjat sin utbildning på skolan också får slutföra utbildningen på skolan.

 

Finns en lägsta betygsgräns för att komma in på ProCivitas Stockholm?

– Nej. Vilken betygspoäng som krävs för att komma in bestäms av nivån på de sökandes betyg samt antalet platser som erbjuds på respektive program.

 

Vilka språk kan man läsa på ProCivitas Sthlm som årskurs 1-elev?

– Vi organiserar för att erbjuda Spanska Steg 3, Tyska Steg 3, Franska Steg 3 och Italienska Steg 1. När du läser Steg 3-kursen på gymnasiet innebär det att du har läst antingen spanska, franska eller tyska på grundskolan och har ett lägst godkänt betyg i det ämnet.

 

Har ni en egen lunchmatsal?

– Vår lunchservering med tillagningskök delas med de andra skolorna på Campus Södermalm.

 

Behöver eleven betala för frukost och skollunch som är på skolan?

– Nej, frukost och skollunch är avgiftsfria.

 

Måste man äta frukost på skolan?

– Nej, det är såklart frivilligt men de elever som väljer att göra det tycker att det är en mysig start på dagen. Frukosten består alltid av mackor med olika pålägg, grönsaker, juice, te och kaffe. Ytterligare tillägg växlas mellan varje dag.

 

Hur länge har ProCivitas funnits?

– ProCivitas startades 1997 i Helsingborg. Senare har skolor startats i Växjö (1999), Malmö (2002), Lund (2014), Stockholm (2017), Stockholm Karlberg (2019) och Uppsala (2020).

 

Vad är ProCivitas mentorsprogram?

– ProCivitas mentorsprogram är resultatet av mångårig samverkan mellan ProCivitas och näringslivet samt vissa institutioner där de elever som vill erbjuds en egen mentor under sitt tredje gymnasieår. Skolan ansvarar för att knyta kontakter med och rekrytera mentorer samt att matcha dessa med lämplig elev. Under hela det tredje året på skolan ordnar skolan  tillställningar såsom mentorsfrukostar som fungerar som en bas för mötet mellan elev och mentor.

 

Är det någon speciell pedagogik på ProCivitas Sthlm?

– Metoderna i klassrummet bestäms av varje kurslärare i kommunikation med elevgruppen. Gemensamt är att alla lärare växlar och varierar i upplägget. Föreläsningar, diskussioner, enskilda uppgifter, grupprojekt, studiebesök, gästföreläsare… Vi vet att alla elever är olika och lär sig på olika sätt. Genom ett varierat upplägg och med olika metoder i klassrummet ser vi till att alla elever ges chansen att nå sin fulla potential.

 

Hur ser schemat ut på ProCivitas Sthlm?

– Klasserna läser enligt ett “vanligt schema”, dvs. inga lösningar med blockläsning, perioder av temaprojekt el dyl. Kurserna läses parallellt jämnt under hela läsåret. Schemat läggs med ungefärliga starttider ca. kl. 8.30 och ungefärliga sluttider ca. kl. 16.00. Alla lektioner är lärarledda! Vi tror starkt på läraren som ledaren i klassrummet och den som främst bidrar till elevernas utveckling.

 

Har eleverna datorer på ProCivitas Sthlm?

– Alla elever erbjuds en Chromebook. För 2000 kr/läsår finns möjlighet att istället välja en MacBook Air. Det spelar ingen roll, för skolarbetets skull, vilken dator du väljer att använda. Vi arbetar digitalt i kurserna, främst med Google Classroom som utgångspunkt. Där delar lärare och elever presentationer, uppgifter och texter kopplade till kursen digitalt med varandra, allt i ett gemensamt digitalt kursklassrum. Schoolsoft används för hantering av frånvaro, resultat och betyg, information osv. Varje kurslärare bestämmer själv om läromedel i form av fysiska böcker ska användas i kursen. I dagsläget är fördelningen jämn mellan lärare som jobbar helt och hållet digitalt och lärare som väljer att ha en fysisk kursbok i kursen.

 

Jag har en diagnos – vilken hjälp kommer jag att få på ProCivitas Sthlm?

– Vi tror att varje elev är unik i vilka framgångsfaktorer som fungerar bäst just för den specifika eleven. I ett tidigt skede kommunicerar därför både elevhälsan och varje kurslärare med eleverna och samlar in information om varje elevs unika förutsättningar. Har en elev en diagnos sen tidigare vet eleven ofta vilka metoder och eventuella anpassningar som fungerar just för dem. I dessa fall lyssnar vi på eleven och hörsammar önskemålen (det är ju vårt jobb att se till att varje elev lyckas med sina studier!). Är eleven själv inte helt medveten om vilka ens framgångsfaktorer och strategier är för att lyckas med sina studier på bästa sätt fortsätter elevhälsan, lärare och elev att kommunicera för att komma fram till dessa. Vi tror på en inkluderande undervisning där alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska ges möjlighet att nå sin fulla potential inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta ställer stora krav på flexibilitet och individuell anpassning av undervisningen hos våra lärare – och det är våra lärare mycket bra på.

 

Var har ni idrott nånstans?

– Vi har lagt kursen Idrott och hälsa 1 i årskurs 2. Vi har förmånen att kunna hålla idrottslektionerna i den fullstora idrottshallen Eriksdalshallen som även den ligger på Södermalm.

Vilka individuella val kan man välja på ProCivitas Stockholm?

Under detta läsår har våra elever bl.a. kunnat välja mellan Matematik 3B, Moderna språk, Pedagogiskt ledarskap, Idrott och hälsa 2, Ledarskap och Organisation, Naturkunskap 2, Int. Relationer, Skrivande, Bild, Psykologi 2 a, Dans. Framöver kan andra kurser bli aktuella, vi försöker tillmötesgå våra elevers önskemål.

 

Får jag SL-kort från skolan?

– Det är kommunerna som bekostar och därmed också beslutar om kommunens gymnasieelever får resekort för att kunna åka till och från skolan. Reglerna hos kommunerna ser olika ut. Nedan är exempel på vad som gäller i några av de kommuner som våra elever kommer ifrån. Läs gärna mer på din kommuns hemsida eller kontakta dem om du har ytterligare frågor. Skolan delar ut SL-kort till alla som är berättigade.

Stockholm: alla elever som har mer än 6 km gångväg får terminskort från skolan.
Huddinge: alla elever som har mer än 6 km gångväg får terminskort från skolan.
Nacka: alla elever får terminskort från skolan.
Lidingö: alla elever får terminskort från skolan.
Trosa: eleverna får själva kontakta kommunen för att få resekort.
Gnesta: eleverna får själva kontakta kommunen för att få resekort.
Nykvarn: elever får SL-kort från skolan.
Strängnäs: eleverna får själva kontakta kommunen för ersättning av resekort.
Nyköping: eleverna får själva kontakta kommunen för ersättning av resekort.