ProCivitas_logotyp_moderniserad

Elevhälsa ProCivitas Stockholm

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. Elevhälsoteamet på ProCivitas Stockholm utgörs av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, lärare med specialpedagogisk kompetens och skolläkare.

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsoteamet.