ProCivitas_logotyp_moderniserad

Elevhälsa ProCivitas Stockholm

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. Elevhälsoteamet på ProCivitas Stockholm utgörs av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, lärare med specialpedagogisk kompetens och skolläkare.

 

Rektor
Eva Gyllberg
eva.gyllberg@procivitas.se

Skolsköterska
Hanna Fritzson
hanna.fritzson@procivitas.se

Skolkurator
Jasmine Fares
jasmine.fares@procivitas.se

Studie- och yrkesvägledare
Helen Salling Karlsson
helen.salling@academedia.se

Lärare med specialpedagogisk kompetens
Kärstin Jansson
karstin.jansson@procivitas.se

Skolläkare
Doan Risberg