ProCivitas_logotyp_moderniserad

Campus Södermalm

Inför läsårsstart 2022 flyttar vi till Campus Södermalm! Ett nytt och modernt skolcampus med större ytor och bättre studiemiljö för våra elever. Vi kommer även få ett större bibliotek, skolcafeteria och egen idrottshall.

ProCivitas kommer att flytta in på Campus Södermalm tillsammans med KLARA Södra, LBS Stockholm Södra och IHR.

ProCivitas-ljusgard

ProCivitas-CampusSodermalm

Läs mer om Campus Södermalm