ProCivitas_logotyp_moderniserad

Samhällsvetenskap

ProCivitas Samhällsvetenskapliga program förbereder dig för att studera, arbeta, kommunicera och medvetet påverka i en allt mer globaliserad värld.

ProCivitas Samhällsvetenskapliga program har en tydlig internationell profil, vilket innebär att vi lägger stort fokus på att arbeta med lokala såväl som globala frågor, perspektiv och utmaningar. Du blir djupt insatt i internationella frågor och relationer och du får kunskap om vad som krävs för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en hållbar värld.

Vi kombinerar goda teoretiska kunskaper om vår omvärld med utvecklande praktiska erfarenheter, exempelvis i form av FN-rollspel, utbyten med ungdomar i andra delar av världen, CASE-tävlingar som genomförs tillsammans med företag i det lokala näringslivet, besök hos organisationer och på företag samt inbjudna föreläsare med internationella erfarenheter. Under utbildningen får du göra studieresor och utbytesresor där du möter ungdomar från andra länder och kulturer. Läsåret 2018/19 har vi samarbeten med skolor och ungdomar i Tanzania, USA och Spanien.

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig en fördjupad kunskap om och förståelse av samhällsfrågor, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor.

Under tre år hos oss blir väl insatt i världspolitikens stora frågor, fördjupar dig i hållbara lösningar av de globala utmaningar som vi står inför samt studerar kulturella likheter och skillnader.

ProCivitas arbetar aktivt för att ge dig kunskaper och förmågor som förbereder dig för att bli en samhällsentreprenör, en som vill vara med och utveckla samhället. För att knyta ihop utbildningen får du under hela årskurs 3 möjlighet att  inom kursen Entreprenörskap driva ett UF-företag eller ett projekt kring något område som du verkligen brinner för och därigenom vidareutveckla dina kompetenser och kunskaper.

Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra förändringar som gör vårt samhälle och vår värld lite bättre? ProCivitas samhällsvetenskapliga program passar dig som vill kunna förstå, förändra och påverka världen. Därför är utbildningen bred och förbereder dig för alla möjligheter längre fram i livet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1b 100
Historia 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupningar 300
Gymnasiearbete 100
Individuella val 200
Valbara kurser
Privatjuridik
Psykologi 2
Filosofi 2
Naturkunskap 2
Matematik 3b
Programmering 1
Matematik specialisering
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Idrott och hälsa 2
Träningslära
Moderna språk steg 5
Företagsekonomi 1
Summa: 2500 0 0