ProCivitas_logotyp_moderniserad

Samhällsvetenskap

Vill du fördjupa dina kunskaper om samhällsstrukturer och människors livsvillkor? Vill du förberedas inför att studera, arbeta och leva i en allt mer globaliserad värld? Vill du dessutom vara med och skapa en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld?

På ProCivitas samhällsvetenskapsprogram med inriktning samhällsvetenskap får du möjlighet att, genom fördjupningskurser i bland annat samhällskunskap, historia och religion, utveckla dina kunskaper ytterligare i samhällsfrågor, historiska
och kulturella strukturer samt internationella relationer.

Du kommer att studera samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt samtidigt som du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle. Därtill kommer du att utveckla din förmåga att tolka, förklara och tillämpa olika samhällsvetenskapliga metoder och teorier. Inriktningen passar dig som vill ha en bred utbildning och vara väl förberedd på vidare studier.

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med det lokala näringslivet och samhället utanför skolan. Detta för att ge dig som elev möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i verkliga sammanhang – redan under gymnasiet. Givetvis kommer du som läser samhällsvetenskaplig inriktning även få möjlighet att, inom ramen för Ung Företagsamhet, starta ett eget företag. Här får du tillfälle att vara med och göra skillnad genom hållbart entreprenörskap. Hur vill du förändra världen?

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5100
Engelska 6100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Samhällskunskap 1b100
Idrott och hälsa 1100
Religionskunskap 150
Naturkunskap 1b100
Historia 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1100
Historia 2a100
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
Programfördjupningar300
Gymnasiearbete100
Individuella val200
Valbara kurser
Privatjuridik
Psykologi 2
Filosofi 2
Naturkunskap 2
Matematik 3b
Programmering 1
Matematik specialisering
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Idrott och hälsa 2
Träningslära
Moderna språk steg 5
Företagsekonomi 1
Summa:250000