Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Samhällsvetenskap

Vill du förstå viktiga samhällsfrågor? Undrar du över hur geografiska, ekonomiska och sociala förhållanden skapar olika villkor på vår jord? Vill du utveckla din förmåga att förstå en alltmer globaliserad värld? Samhällsvetenskapsprogrammet lägger en bra grund inför fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Detta är en utbildning för dig som är engagerad och nyfiken och har ett stort intresse för din omvärld.

Efter tre år på samhällsvetenskapsprogrammet har du blivit en samhällsentreprenör. Det betyder att du har fått chansen att utveckla inte bara dina kunskaper och förmågor utan också din drivkraft. Vi arbetar bland annat med projekt som är direkt knutna till vår omvärld. Vi lägger mycket kraft på kommunikation och hur åsikter och värderingar uppkommer.

På ProCivitas samhällsvetenskapliga program har du möjlighet arbetar med kunskaper och förmågor som förbereder dig att bli en samhällsentreprenör, en som vill vara med och förändra samhället. Inriktningen samhällsvetenskap fokuserar mer på samhällsfrågor i stort och smått, hur individen och samhället samspelar och vad du kan göra för att påverka utvecklingen.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1b 100
Historia 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupningar 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0