ProCivitas_logotyp_moderniserad

Samhällsvetenskap

Vill du fördjupa dina kunskaper om samhällsstrukturer och människors livsvillkor? Vill du förberedas inför att studera, arbeta och leva i en allt mer globaliserad värld? Vill du dessutom vara med och skapa ett starkt samhälle och en hållbar värld?

På ProCivitas samhällsvetenskapsprogram med inriktning samhällsvetenskap får du möjlighet att, genom fördjupningskurser, utveckla dina kunskaper ytterligare i samhällsfrågor, kulturella strukturer och internationella relationer. Du kommer studera samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt samtidigt som du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle. Därtill kommer du att utveckla din förmåga att tolka, förklara och tillämpa olika samhällsvetenskapliga metoder.

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med det lokala näringslivet och samhället utanför skolan. Detta för att ge dig som elev möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i verkliga sammanhang – redan under gymnasiet. Givetvis kommer du som läser samhällsvetenskaplig inriktning även få möjlighet att, inom ramen för Ung Företagsamhet, starta ett eget företag.

Inriktningen passar dig som vill ha en bred utbildning och vara väl förberedd på högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Efter avslutad utbildning kommer du ha de rätta verktygen för att vara en samhällsentreprenör, redo att förändra samhället.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1b 100
Historia 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupningar 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0