ProCivitas_logotyp_moderniserad

Naturvetenskap

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik? Vilka effekter har egentligen klimatförändringen i din vardag? Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? Då är Naturvetenskapsprogrammets inriktning Natur något för dig!

Under utbildningen kommer du bland annat att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i universum. Du kommer även att läsa fördjupad matematik och lära dig hur dess begrepp och symbolspråk kan användas för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden.

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och förmåga till analytiskt tänkande. För att berika din utbildning och samtidigt säkerställa relevans och verklighetsförankring kommer gästföreläsare, studiebesök och resor att utgöra återkommande inslag. De elever som söker extra utmaningar uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan dels genom gymnasiearbetet men även sommarforskarskolor som Karolinska och Rays. ProCivitas naturvetenskapsprogram med inriktning natur är ett utmärkt val för dig som vill hålla alla dörrar inför framtiden öppna. Efter avslutad utbildning kommer du nämligen att ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom en rad olika utbildningsområden.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktningsämnen
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Programfördjupning200
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Summa:250000