ProCivitas_logotyp_moderniserad

Naturvetenskap

På ProCivitas kan du välja att läsa inriktningen naturvetenskap, vilket kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Under utbildningen kommer du bland annat att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i universum. Du kommer även att läsa fördjupad matematik och lära dig hur matematikens begrepp och symbolspråk kan användas för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen kommer att stimulera din nyfikenhet och förmåga till analytiskt tänkande. För att berika din utbildning och samtidigt säkerställa relevans och verklighetsförankring kommer gästföreläsare, studiebesök och resor att utgöra återkommande inslag. Ett stående resmål dit vi skickar alla våra naturelever är CERN-laboratoriet i Geneve där du som elev inte bara får en presentation av deras partikelaccelerator utan även chansen att arbeta i deras stora labb.

Flera av våra lärare på det naturvetenskapliga programmet har forskat, doktorerat och tidigare arbetat inom näringslivet i sina specifika områden vilket gör att de har mycket goda kunskaper kring vilka naturvetenskapliga färdigheter som krävs i arbetslivet. De elever som söker extra utmaningar uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan dels genom gymnasiearbetet, dels genom externa sommarforskarskolor som vi bistår med stipendie till, så som exempelvis Karolinska och Rays. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur är ett utmärkt val för dig som gillar matematik och de naturvetenskapliga ämnena! Det är en bred utbildning som ger dig en stabil grund inför vidare studier. Efter avslutad utbildning kommer du ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom en rad olika utbildningsområden.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktningsämnen
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Programfördjupning200
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Summa:250000