ProCivitas_logotyp_moderniserad

Naturvetenskap

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik? Undrar du om det vi människor gör verkligen påverkar klimatet? Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig! Du kommer att studera allt ifrån genetik och astronomi, till logisk problemlösning och hur ett företag drivs.

Att studera naturvetenskap är intressant och utmanande när man får se, känna, höra och uppleva sambanden i naturen. På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en del av din utbildning kommer du därför att besöka universitet, forskningsstationer och företag som ger dina studier en stark verklighetsförankring.

Du som naturvetare har även möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil. Vid flera tillfällen under dina tre gymnasieår kommer du att få skapa egna projekt i samarbete med företag och forskare. I dessa projekt arbetar du med aktuella ämnen som exempelvis miljö, energi, läkemedel, bioteknik och innovationer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktningsämnen
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupning 200
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0