Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Naturvetenskap och samhälle

Är du nyfiken på livets villkor, kemiska processer och fysikaliska fenomen? Vill du även undersöka och testa dina idéer genom att utföra experiment och diskutera resultaten med engagerade lärare och studiemotiverade klasskamrater?

Vi på ProCivitas erbjuder dig en naturvetenskaplig utbildning som präglas av en nära kontakt mellan elever och lärare; vi diskuterar gärna de senaste avsnittet av Vetenskapens värld eller IPCC’s rapport om den allt mer tilltagande växthuseffekten.

Du kommer att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i universum. Vi vill väcka Din nyfikenhet för hur naturlagarna styr vår omvärld så att du känner lust för att lära dig ännu mer. För att berika din utbildning kommer gästföreläsare, studiebesök och resor vara en naturlig del. I närområdet besöker vi sjukhuset för att prata med strålningsfysiker på röntgenavdelningen. Vi besöker också avdelningen för klinisk mikrobiologi där världsledande forskning inom antibiotikaresistens pågår. Bland våra uppskattade resor kan Lund, Stockholm och Berlin nämnas.

Naturvetenskap och samhälle fokuserar på samhällskunskap, geografi och entreprenörskap. I trean kan du sedan inom din programfördjupning välja att gå ännu mer in på djupet eller satsa på att välja till kurser som ger meritpoäng. Utbildningen ger dig goda ämneskunskaper – en förutsättning för att du ska lyckas.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktingsämnen
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Ett naturvetenskapligt ämne 100
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0