Naturvetenskap och samhälle

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktingsämnen
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Ett naturvetenskapligt ämne 100
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0