ProCivitas_logotyp_moderniserad

Naturvetenskap och samhälle

Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? Vill du få en inblick i hur naturvetenskapen och samhället behöver arbeta tillsammans för att påverka samhället i rätt riktning?

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig möjlighet att studera naturvetenskap och samhällskunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur ämnena också påverkar varandra – inte minst i frågor om hållbar utveckling.

Genom inriktningen får du kunskaper inom såväl fysik, kemi och biologi som geografi, religion och samhällskunskap. Du som läser naturvetenskap och samhälle har även möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil. Vid flera tillfällen under dina tre gymnasieår kommer du att få skapa egna projekt i samarbete med företag och forskare. Vi bjuder även in gästföreläsare och åker på spännande studiebesök både i närmiljön och utomlands.

Efter avslutad utbildning har du dessutom fått en bred behörighet till vidare studier och goda förutsättningar att lyckas med studier inom såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga områden utifrån dina intressen och målsättningar. Naturvetenskapliga programmet med inriktning samhälle är för dig som inte bara vill välja ett program utan istället plocka det bästa från både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen! Programfördjupningskurserna på ProCivitas Karlberg är Entreprenörskap, Retorik och Engelska 7.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktningsämnen
Geografi 1100
Samhällskunskap 2100
Biologi 2100
Programfördjupning300
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Summa:250000