ProCivitas_logotyp_moderniserad

Naturvetenskap och samhälle

Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? Vill du slippa välja mellan politik och Pythagoras? Då är inriktningen naturvetenskap och samhälle något för dig.

Vill du få en inblick i hur naturvetenskapen och samhället behöver arbeta tillsammans för att påverka samhället i rätt riktning? Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig möjlighet att studera naturvetenskap och samhällskunskap parallellt. Samtidigt lär du dig hur ämnena påverkar varandra – inte minst i frågor om hållbar utveckling.

Genom inriktningen får du kunskaper inom såväl fysik, kemi och biologi som geografi, religion och samhällskunskap. Du som läser naturvetenskap och samhälle har även möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil.

Efter avslutad utbildning har du dessutom fått en bred behörighet till vidare studier och goda förutsättningar att lyckas med studier inom såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga områden. Programfördjupningskurserna på ProCivitas Stockholm är engelska 7, moderna språk och entreprenörskap.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktningsämnen
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Ett naturvetenskapligt ämne 100
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0