ProCivitas_logotyp_moderniserad

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? Vill du få en inblick i hur naturvetenskapen och samhället behöver arbeta tillsammans för att påverka samhället i rätt riktning?

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig möjlighet att studera naturvetenskap och samhällskunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur ämnena också påverkar varandra – inte minst i frågor om hållbar utveckling.

I kursen geografi 1 och samhällskunskap 2 fördjupar du dina kunskaper om hur jorden fungerar och hur samhället är uppbyggt – samtidigt som du läser en fördjupningskurs inom naturvetenskap. Under utbildningen kommer du även att få arbeta med ett stort projekt där frågor om hållbar utveckling är centrala. Detta sker i samarbete med forskare vid Lunds Universitet och du får möjlighet att få feedback från experter inom området på det projekt du genomför.

I åk. 3 genomförs en projektvecka där stora möjligheter finns att arbeta tillsammans med forskare och företag. Här kan du välja en projektinriktning som motsvarar ditt intresse inom både naturvetenskap och samhällskunskap. Tidigare elever har exempelvis arbetat med ett sätt att bättre ta tillvara på frukt i länder med varmt klimat. Projektet vann 1:a pris vid Innocarnival och belönades med en studieresa till Hongkong.

I åk3 får du även chansen att utveckla dina förmågor att driva projekt och företag i kursen entreprenörskap. Under året får du möjlighet att driva ett UF-företag och du kommer att få utmaningar som får dig att växa som person på många plan särskilt inom det kreativa och innovativa området.

Efter avslutad utbildning har du dessutom fått en bred behörighet till vidare studier och goda förutsättningar att lyckas med studier inom såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga områden.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1100
Samhällskunskap 2100
Ett naturvetenskapligt ämne100
Programfördjupning300
Gymnasiearbete100
Individuella val200
Valbara kurser
Matematik 4
Programmering 1
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Företagsekonomi
Idrott och hälsa 2
Träningslära
Psykologi 1
Filosofi 1
Sociologi
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Moderna språk steg 5
Summa:250000