ProCivitas_logotyp_moderniserad

Juridik

Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare?

Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utöver att du får fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Inriktingen juridik ger dig fördjupade kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du kommer även få lära dig kring internationell rätt och avtal för att kunna förstå vår globaliserade värld. Utbildningen ger dig en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du lär dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar men du lär dig också hur det är att driva ett företag i praktiken. Du kommer att ges chansen att tillsammans med ett par klasskamrater få starta ett företag på riktigt, ett UF-företag.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
INRIKTNINGSÄMNEN
Affärsjuridik 100
Filosofi 1 50
Rätten och samhället 100
Psykologi 2 50
Programfördjupning 300
Gymnasiearbete 100
Individuella val 200
Valbara kurser
Naturkunskap 2
Programmering 1
Matematik 3b
Matematik specialisering
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Träningslära
Idrott och hälsa 2
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Sociologi
Moderna språk steg 5
Summa: 2500 0 0