ProCivitas_logotyp_moderniserad

Juridik

Vill du veta hur man löser juridiska fall, startar ett företag eller vad som utmärker en bra ledare? Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är ett program som ger bred behörighet till vidare studier.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i juridik, företagsekonomi, entreprenörskap och samhällskunskap. Utöver att du läser kurser som ger dig kunskaper inom olika perspektiv av juridik finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar, vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Inriktningen juridik ger dig fördjupade kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du kommer även att få lära dig kring internationell rätt och avtal för att kunna förstå vår globaliserade värld. Utbildningen ger dig en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Under dina tre år får du delta i flera olika arrangemang som anordnas i samarbete med det lokala näringslivet och rättsväsendet. Du får göra studiebesök och möta gästföreläsare vilket ger dig möjligheter till fördjupade kunskaper. Under ditt andra år deltar du i ett roligt och lärorikt rättegångsspel där du får använda dina kunskaper inom juridiken men också retorikens framgångsrika verktyg för att argumentera och övertyga.

Inom inriktningen juridik lär du dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar men du lär dig också hur det är att driva ett företag i praktiken. Du kommer att ges chansen att tillsammans med ett par klasskamrater få starta ett företag på riktigt, ett UF-företag. Under ditt sista år på gymnasiet åker vi på studieresa till London för att besöka Royal Courts of Justice, intressanta företag och banker. Detta för att ge en större förståelse för och kunskap om rättsväsende och näringsliv i ett mer globalt perspektiv.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1100
Moderna språk100
Privatjuridik100
Psykologi 150
INRIKTNINGSÄMNEN
Affärsjuridik100
Filosofi 150
Rätten och samhället100
Psykologi 250
Programfördjupning300
Gymnasiearbete100
Individuella val200
Valbara kurser
Naturkunskap 2
Programmering 1
Matematik 3b
Matematik specialisering
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Träningslära
Idrott och hälsa 2
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Sociologi
Moderna språk steg 5
Summa:250000