Juridik

Vill du veta hur man marknadsför en produkt, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare? Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall? Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Juridikinriktningens kurser Rätten och samhället och Affärsjuridik ger dig en god grund inför vidare juridikstudier. Inom fördjupande kurser i psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar. Kursen retorik är tänkt att ge dig de retoriska verktyg som behövs – kanske för ett kommande yrke som advokat?

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykolog 1 50
Inriktningsämnen
Affärsjuridik 100
Filosofi 1 50
Rätten och samhället 100
Psykologi 2 50
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0