Juridik

Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare?

Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utöver att du får fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Vi rekommenderar dig att läsa den frivilliga retorikkursen då du oavsett yrkesval kommer att behöva uttrycka dig i tal och skrift på ett korrekt och inspirerande vis. Inriktingen juridik ger dig fördjupade kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ger dig en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

ProCivitas samarbetar med tre skolor i Europa inom ramen för Erasmus+, EUs program för utbildning. Målet är att främja entreprenörskap och socialt entreprenörskap samt att utbyta erfarenheter mellan skolor som aktivt arbetar med detta på olika sätt i Europa.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykolog 1 50
Inriktningsämnen
Affärsjuridik 100
Filosofi 1 50
Rätten och samhället 100
Psykologi 2 50
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0