Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi

Vill du veta hur man marknadsför en produkt, startar ett företag eller vem som är en bra ledare? Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall? Ekonomiprogrammet lägger en bra grund inför högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Programmet utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och marknadsföring. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar och sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Du lär dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar men du lär dig också hur det är att driva ett företag i praktiken. Redan under ditt andra år startar du tillsammans med ett par klasskamrater ett företag på riktigt, ett UF-företag.

Ni utvecklar en affärsidé, skaffar leverantörer och kunder och gör upp budgetar. Detta praktiska projekt är kopplat till kursen Entreprenörskap och företagande. Du kan välja fördjupningskurser i moderna språk, engelska men även bland annat ledarskap, marknadsföring och juridik. Som elev på ProCivitas Ekonomiprogram kan du välja att bli diplomerad gymnasieekonom, vilket ger dig ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

På Ekonomiprogrammet arbetar vi även kontinuerligt med att ha en fot ute i näringslivet. För oss är det viktigt att att du får möjlighet att se, förstå och uppleva verkligheten som finns utanför skolans väggar. Välkommen till oss på Ekonomiprogrammet!

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturvetenskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 100
Programfördjupning 300
Individuella val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0