ProCivitas_logotyp_moderniserad

Ekonomi

ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden. Under utbildningen kommer du bland annat att få studera marknadsföring, redovisning och kalkylering.

Inriktningen ekonomi ger dig fördjupade kunskaper inom både företagsekonomi, marknadsföring, internationell ekonomi och matematik. Väljer du ekonomiinriktningen ingår kursen matematik 3b som breddar din behörighet för vidare studier. I kursen ledarskap och organisation får du kunskap om olika sätt att organisera en verksamhet samt konkreta verktyg för hur du, med din ledarstil, på bästa sätt kan leda den.

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd tråd genom hela verksamheten och på ekonomiinriktningen kommer du bland annat att få läsa kursen entreprenörskap och företagande. I denna kurs ges du möjligheten att starta ett UF-företag. I kombination med skolans nära samarbete med näringslivet innebär det att du redan på gymnasiet lär dig att starta och driva ett företag.

Du kommer lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att studera vidare eller att fortsätta direkt på den entreprenöriella banan. Programfördjupningskurserna på ProCivitas Karlberg är internationell ekonomi, ledarskap och organisation och engelska 7.

Vill du veta hur man löser juridiska fall, startar företag eller utvecklar sin retoriska kompetens? Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är ett program som ger bred behörighet till vidare studier.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Naturvetenskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma
Företagsekonomi 1100
Moderna språk100
Privatjuridik100
Psykologi 150
Inriktningsämnen
Entreprenörskap och företagande100
Företagsekonomi 2100
Matematik 3100
Programfördjupning300
Individuella val200
Gymnasiearbete100
Summa:250000