ProCivitas_logotyp_moderniserad

Ekonomi

ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden.

Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom psykologi får du exempelvis förståelse för hur människor tänker och handlar, vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Du kommer även studera ledarskap och organisation, något som är användbart i alla yrken och professioner. Under dina tre år får du göra studiebesök och möta gästföreläsare med olika erfarenheter av företagande och ledarskap.

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd tråd genom hela verksamheten. Om du väljer inriktningen ekonomi kommer du bland annat att få läsa kursen entreprenörskap och företagande. Detta – i kombination med möjligheten att starta UF-företag samt skolans nära samarbete med näringslivet – innebär att du kommer lära dig att starta och driva ett företag.

Du kommer lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att studera vidare eller att fortsätta direkt på den entreprenöriella banan. Du får också möjlighet att fördjupa dina kunskaper i kommunikation än mer genom att läsa retorik eller en ytterligare kurs i moderna språk.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Naturvetenskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma
Företagsekonomi 1100
Moderna språk100
Privatjuridik100
Psykologi 150
Inriktningsämnen
Entreprenörskap och företagande100
Företagsekonomi 2100
Matematik 3100
Programfördjupning300
Individuella val200
Gymnasiearbete100
Summa:250000