Ekonomi

Vill du veta hur man marknadsför en produkt, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare. Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall?

Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utöver att du får fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Vi rekommenderar dig att läsa den frivilliga retorikkursen då du oavsett yrkesval kommer att behöva uttrycka dig i tal och skrift på ett korrekt och inspirerande vis.

Du lär dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar men du lär dig också hur det är att driva att företag i praktiken. Inom ramen för Ung Företagsamhet startar du tillsammans med ett par andra årskurs 3-elever ett företag på riktigt, ett UF- företag. Ni utvecklar en affärsidé och ska konkurrera med befintliga företag på marknadens villkor. ProCivitas samarbetar med tre skolor i Europa inom ramen för Erasmus+, EUs program för utbildning. Målet är att främja entreprenörskap och socialt entreprenörskap samt att utbyta erfarenheter mellan skolor som aktivt arbetar med detta på olika sätt i Europa.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturvetenskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 100
Programfördjupning 300
Individuella val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0