Ekonomi

Vill du veta hur man marknadsför en produkt, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare? Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall? Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ekonomiinriktningen på ProCivitas ger dig fördjupade kunskaper inom både företagsekonomi, marknadsföring och internationell ekonomi. I kursen ledarskap och organisation får du kunskap om olika sätt att organisera en verksamhet samt konkreta verktyg för hur du, med din ledarstil, på bästa sätt kan leda den.

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Idrott och hälsa 1 100
Religion 1 50
Samhälle 1 b 100
Samhälle 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Historia 1b 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Programgemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Moderna språk 100
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Inriktning: Ekonomi Åk 1 Åk 2 Åk 3
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Programfördjupning Åk 1 Åk 2 Åk 3
Internationell ekonomi 100
Ledarskap och organisation 100
Engelska 7 100
Individuella val Åk 1 Åk 2 Åk 3
Val 1 100
Val 2 100
Gymnasiearbete Åk 1 Åk 2 Åk 3
Gymnasiearbete 100
Summa: 900 900 700