Ekonomi

Vill du veta hur man marknadsför en produkt, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare? Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall? Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ekonomiinriktningen på ProCivitas ger dig fördjupade kunskaper inom både företagsekonomi, marknadsföring och internationell ekonomi. I kursen ledarskap och organisation får du kunskap om olika sätt att organisera en verksamhet samt konkreta verktyg för hur du, med din ledarstil, på bästa sätt kan leda den.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Naturvetenskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 100
Programfördjupning 300
Individuella val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0