Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Beteendevetenskap

Vill du förstå viktiga samhällsfrågor? Undrar Du över hur geografiska, ekonomiska och sociala förhållanden skapar olika villkor på vår jord? Vill du utveckla din förmåga att förstå en alltmer globaliserad värld? Samhällsvetenskapsprogrammet lägger en bra grund inför fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Detta är en utbildning för dig som är engagerad och nyfiken och har ett stort intresse för din omvärld.

Efter tre år på samhällsvetenskapsprogrammet har du blivit en samhällsentreprenör. Det betyder att du har fått chansen att utveckla inte bara dina kunskaper och förmågor utan också din drivkraft. Vi arbetar bland annat med projekt som är direkt knutna till vår omvärld. Vi lägger mycket kraft på kommunikation och hur åsikter och värderingar uppkommer.

På inriktningen beteendevetenskap läser vi kurser som handlar om mänskligt beteende och passar därför dig som funderar på att bli ex idrottsledare eller dig som vill läsa vidare till psykolog, socionom, lärare eller polis. Beteendevetenskap passar ocksådig som vill arbeta med personal- och ledarskapsfrågor. Denna inriktning är bäst lämpad för dig som även kommer söka NIU (se också sidorna om Nationell Idrottsutbildning).

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Naturvetenskap 1b 100
Historia 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktingsämnen
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0