Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Beteendevetenskap

Vill du arbeta med internationella relationer och fördjupa dig i världspolitikens frågor? Vill du utveckla din förmåga att förstå en alltmer globaliserad värld? Att studera samhällsvetenskap är spännande och utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden lokalt såväl som globalt. Du kommer att studera makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. I utbildningen behandlar vi även mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter.

På ProCivitas samhällsvetenskapliga program arbetar vi med en internationell profil. Trenden är tydlig – ökad globalisering gör att avstånden minskar och möjligheterna ökar, och det blir allt viktigare med internationella kontakter och erfarenheter. Vi vill ge dig verktygen för att kunna ta vara på möjligheterna, det vill säga goda teoretiska kunskaper om vår omvärld i kombination med praktiska erfarenheter.

På inriktningen Beteendevetenskap läser vi kurser som handlar om mänskligt beteende och passar därför dig som funderar på att bli ex idrottsledare eller dig som vill läsa vidare till psykolog, socionom, lärare eller polis. Beteendevetenskap passar också dig som vill arbeta med personal- och ledarskapsfrågor.

Vi erbjuder följande programfördjupingskurser:

  • Internationella relationer, 100p
  • Rätten och samhället, 100p
  • Geografi 1, 100p
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Naturvetenskap 1b 100
Historia 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktingsämnen
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0