ProCivitas_logotyp_moderniserad

Beteendevetenskap

Undrar du varför människor tänker, känner och beter sig som de gör? Intresserar du dig för hur och varför vi påverkas av olika grupper? Vill du kunna förstå och analysera det mänskliga beteendet?

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning förbereder dig som i framtiden vill arbeta med människor på olika sätt. Genom kurser i bland annat psykologi, sociologi, kommunikation och kriminologi lär du dig om det mänskliga psyket och hur vi människor beter oss i samhället, både som enskilda individer, i grupp och som samhällsmedborgare.

Hur kan man förstå samhället, samtiden och människor i en komplex och föränderlig värld? Vad har arv och miljö för betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa? Vilka bakomliggande faktorer kan förklara brottsrelaterade beteenden?

Inriktningen passar dig som vill läsa vidare till exempelvis psykolog, socionom, lärare eller polis. Beteendevetenskap passar även dig som vill arbeta med personal- och ledarskapsfrågor. Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra förändringar som gör vårt samhälle och vår värld lite bättre? Utbildningen är bred och förbereder dig för vidare studier på högskola och universitet. Programfördjupningskurserna på ProCivitas Karlberg är Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, där du som elev kommer att få fördjupa dig i ämnet Kriminologi, Entreprenörskap samt Engelska 7.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Samhällskunskap 1b100
Idrott och hälsa 1100
Religionskunskap 150
Naturvetenskap 1b100
Historia 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
Inriktningsämnen
Ledarskap och organisation100
Kommunikation100
Psykologi 2a50
Samhällskunskap 2100
Sociologi100
Programfördjupning300
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Summa:250000