Beteendevetenskap

Vill du vara förberedd för att studera, arbeta, kommunicera och leva i en allt mer globaliserad värld, där kunskaper om internationella förhållanden är efterfrågade. Vill du bli väl insatt i och förstå internationella frågor, konflikter, situationer och relationer? Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en hållbar värld?

På ProCivitas Samhällsvetenskapliga program har vi valt att ha en internationell profil, vilket innebär att vi lägger stort fokus på att arbeta med lokala såväl som globala frågor, perspektiv och utmaningar. Inriktningen beteendevetenskap får du en fördjupad förståelse av människors ageranden och samspel, kommunikation och ledarskap. För att göra detta med god kvalitet har vi ett nära samarbete med det lokala näringslivet och samhället utanför skolan, vilket gör att vi kontinuerligt kan skapa uppgifter och utmaningar där du får använda dina kunskaper i verkliga sammanhang. Du får exempelvis delta i FN-rollspel, krissimuleringar, Case-tävlingar, göra besök hos organisationer och på företag samt möta inbjudna föreläsare med internationella erfarenheter. Under utbildningen får du också göra en studieresa till en europeisk stad. Läsåret 2018/19 går resan till Berlin, en spännande stad med en viktig roll i Europas historia!

För att du ska få möjlighet att bredda och fördjupa dina egna perspektiv ytterligare erbjuder vi utbyten med ungdomar i andra länder och kulturer. I åk 2 finns det till exempel möjlighet att delta i ett utbyte med University of Michigan, vilket avslutas med en resa till Michigan och städer som Ann Arbour och Detroit. Upplevelser, möten och minnen för livet!

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Naturvetenskap 1b 100
Historia 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktingsämnen
ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Programfördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500