Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Mentorskapet

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. ProCivitas alla elever har möjlighet att ansöka till mentorsprogrammet inför det sista läsåret. Vår erfarenhet är att de teoretiska kunskaper som studierna ger utvecklas och förstärks genom den verklighetsanknytning som en mentor från näringslivet bidrar med.

Mentorskapet är en nyttig och meriterande erfarenhet som hjälper eleven att:

  • Göra sig en tydligare framtidsbild
  • Skapa vidgade och nya perspektiv
  • Få inblick i bransch eller yrke
  • Bygga ett kontaktnät
  • Utveckla sin sociala kompetens

Valet av mentor anpassas efter varje elevs intressen, framtidsplaner och behov. Mentorerna rekryteras följaktligen från en mängd olika branscher och företag.