”ProCivitas har en aktiv alumniförening som följer upp före detta elever. Gängen träffas på regelbundna träffar i Stockholm, Göteborg, Lund, London, Boston, New York City, Shanghai och Beijing. Vi delar varje år ut fem olika utmärkelser till alumnielever som utmärkt sig. Vi ser med stolthet hur de klarar av topputbilningar både i Sverige och utomlands och att de lyckas i sina karriärer och når sina högt ställda mål.”

 

– Peter Connée, ordförande i ProCivitas alumniförening.