Alumniverksamhet

ProCivitas har en alumniförening på varje skola för de som tagit studenten. Detta har redan blivit nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv. Alumniföreningarna träffas regelbundet flera gånger per år, både i Sverige och utomlands.