Hej Jimmy Rosengren, skolchef för ProCivitas gymnasieskolor. Till hösten öppnar ProCivitas sin sjätte skola, ProCivitas Stockholm Karlberg. Vad skiljer ProCivitas från andra skolor?
På ProCivitas ser vi högkvalitativ undervisning och studiero om en självklarhet. Utöver detta ger vi våra elever mervärden i form av regelbundna individuella mentorer från näringslivet, regelbundna gästföreläsningar och en aktiv elevkår. Våra elever får möjlighet till resor i Europa och vi satsar mycket på vår skolmat.

Varför startar ni ProCivitas i Karlberg?
2017 startade vi den första ProCivitas i Stockholm, skolan på Södermalm blev då vår femte gymnasieskola i Sverige. Vi ser nu att intresset i Stockholm är stort och vi öppnar därför ProCivitas Karlberg där, vi förutom Samhällsprogrammet även kommer att erbjuda Naturvetenskapsprogrammet vilket i dagsläget inte erbjuds på ProCivitas Södermalm.

Kommer ProCivitas Karlberg ha någon särskild inriktning eller profil?
Naturprogrammet kommer ha inriktningen Naturvetenskap, Samhällsprogrammet kommer ha inriktning Beteendevetenskap.

Vilka elever tror du kommer söka till ProCivitas Karlberg?
Gemensamt för samtliga ProCivitasskolor är att de attraherar elever med hög studiemotivation. Vi ser redan att så är fallet på ProCivitas Karlberg.

Är det något annat som kommer skilja ProCivitas Karlberg från andra gymnasieskolor i Stockholm?
Ja, skollokalerna! Vi startar skolan i fantastiska lokaler som är helt nyrenoverade. ProCivitas kommer bli en del av ett campus med flera andra gymnasieskolor, det kommer bli en helt unik skolmiljö.