På ProCivitas går alla typer av elever – en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en bra bred utbildning som gör att de har stora möjligheter att välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest utmärkande för de elever som dras till ProCivitas är en vilja att göra någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den i en miljö där kvalitet är ett nyckelord.

Många av ProCivitas elever deltar aktivt i skolans omtyckta elevkår. Elevkåren arbetar mycket med trivsel genom arrangemang av olika slag men är också viktig när det gäller elevernas inflytande vad gäller skolarbetet. Vi har nolltolerans mot mobbning och dåligt uppförande. På ProCivitas får du vara dig själv. Mångfald och olikhet bejakas och uppmuntras.