ProCivitas_logotyp_moderniserad

Vår skola

Nyckeln till framgång är en bra utbildning. Därför är vårt mål att vara Sveriges bästa gymnasieskola och ge våra elever förutsättningar att lyckas i sina vidare studier och i arbetslivet.

För att leva upp till det målet är det en självklarhet att ge våra elever bästa möjliga undervisning, men vi ser det som lika viktigt att eleverna får utvecklas socialt samt att de stärker sin drivkraft och sitt självförtroende för att lyckas. Därför anställer vi bara de bästa lärarna som brinner för sitt uppdrag och som genom engagemang och glädje inspirerar och vägleder eleverna till att ständigt överträffa sig själva. Om vi skall lyfta fram ProCivitas viktigaste resurser så är det just lärarna och våra studiemotiverade elever. Till detta kommer självklart våra fräscha och ändamålsenliga lokaler samt våra goda och hälsosamma måltider som överträffar det mesta.

ProCivitas strävar mot att vara Sveriges bästa gymnasieskola, ett tufft mål som sporrar oss till ständig förbättring. Vi genomför årligen flera omfattande enkäter där eleverna får utvärdera och tycka till om verksamheten, utvärderingar som visar att vi har kommit långt på vägen mot vårt mål.

I undersökningarna lyfter eleverna fram våra fantastiska lärare, undervisningskvaliteten och trivseln. En ytterligare framgångsfaktor som eleverna lovordar är att vi har mycket bra studiero i klassrummen, vilket är avgörande för att göra elevernas lärande effektivt.

Det är viktigt att utbildningen anpassas till samhällets föränderliga krav och att eleverna blir väl förberedda för eftergymnasiala studier på universitet i Sverige och utomlands. Vi är mycket glada över att många av våra elever kommer in på toppuniversitet såsom Handels i Stockholm, London School of Economics och Yale och att de lyckas fantastiskt bra med sina studier där. Vi har en stor och aktiv alumniförening som utgör ett viktigt nätverk för våra före detta elever och som träffas flera gånger per år i Sverige och i andra länder där de studerar och arbetar.

Gymnasietiden handlar inte bara om studier, vi tycker att det är viktigt att man även utvecklas som person och har roligt under studietiden. Vår elevkår är mycket aktiv med fler utskott än någon annan elevkår i landet och bidrar till att skapa god stämning och många aktiviteter för gemenskap.

Skolans samarbete med näringslivet är en hörnsten i utbildningen. Kopplingen sker bland annat genom att vi erbjuder alla elever att ansöka om en egen mentor men också genom en mängd gästföreläsningar. Entreprenörskapet går också som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!

Ann Linderoth, rektor
Lena Sundin, biträdande rektor

En unik skolmiljö

Som ProCivitas-elev kan du förvänta dig en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du, utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska förbättra din sociala och kommunikativa kompetens samt utveckla din egen drivkraft. Utbildningen syftar till att koppla samman teori och verklighet vilket ger dig en säker plattform inför framtiden. För att ytterligare förstärka kopplingen bjuder vi regelbundet in externa föreläsare från skilda kompetensområden.

För att nå goda studieresultat är det viktigt att du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämningen på skolan präglas av att alla som arbetar eller studerar där behandlar varandra med respekt. Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen människa – med både den frihet och de krav det innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som inspirerar och ger studiero. Våra lokaler är moderna och centralt belägna. Skolans mat och matsal är berömda i Malmö. Som elev på skolan kan du förvänta dig stadens mest varierade och proffsiga skolmatskultur.

De framgångar som vårt koncept givit gör att vi idag är på god väg mot vårt mål att vara Sveriges bästa gymnasieskola.