ProCivitas_logotyp_moderniserad

Rektorn har ordet

Mitt mål som rektor på ProCivitas Privata Gymnasium är att vi skall ge våra elever de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sina fortsatta studier och i arbetslivet.

För att leva upp till det målet är det en självklarhet att ge våra elever bästa möjliga undervisning, men vi ser det som lika viktigt att eleverna får utvecklas socialt samt att de stärker sin drivkraft och sitt självförtroende för att lyckas. Därför anställer jag bara de bästa lärarna som brinner för sitt uppdrag och som genom engagemang och glädje inspirerar och vägleder eleverna till att ständigt överträffa sig själva. Om jag skall lyfta fram ProCivitas viktigaste resurser så är det just lärarna och våra studiemotiverade elever. Till detta kommer självklart våra fräscha och ändamålsenliga lokaler samt våra goda och hälsosamma måltider som överträffar det mesta.

ProCivitas strävar mot att vara Sveriges bästa gymnasieskola, ett tufft mål som sporrar oss till ständig förbättring. Vi genomför årligen flera omfattande enkäter där eleverna får utvärdera och tycka till om verksamheten, utvärderingar som visar att vi har kommit långt på vägen mot vårt mål.

I undersökningarna lyfter eleverna fram våra fantastiska lärare, undervisningskvaliteten och trivseln. En ytterligare framgångsfaktor som eleverna lovordar är att vi har mycket bra studiero i klassrummen, vilket är avgörande för att göra elevernas lärande effektivt.

Det är viktigt att utbildningen anpassas till samhällets föränderliga krav och att eleverna blir väl förberedda för eftergymnasiala studier på universitet i Sverige och utomlands. Vi är mycket glada över att många av våra elever kommer in på toppuniversitet såsom Handels i Stockholm, London School of Economics, YALE med flera och att de lyckas fantastiskt bra med sina studier där. Vi har en stor och aktiv alumniförening som utgör ett viktigt nätverk för våra före detta elever och som träffas flera gånger per år i Sverige och i andra länder där de studerar och arbetar.

Gymnasietiden handlar inte bara om studier, vi tycker att det är viktigt att man även utvecklas som person och har roligt under studietiden. Vår elevkår är mycket aktiv med fler utskott än någon annan elevkår i landet och bidrar till att skapa god stämning och mycket aktiviteter för gemenskap.

Skolans samarbete med näringslivet är en hörnsten i utbildningen. Kopplingen sker bland annat genom att vi erbjuder alla elever en egen mentor från näringslivet men också genom en mängd gästföreläsningar. Entreprenörskapet går också som en råd tråd genom hela vår verksamhet.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!

Ann Linderoth, rektor