Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. Alla ProCivitas elever har möjlighet att ansöka till mentorsprogrammet inför det sista läsåret. Vår erfarenhet är att de teoretiska kunskaper som studierna ger utvecklas och förstärks genom den verklighetsanknytning som en mentor från näringslivet bidrar med.

Mentorskapet är en nyttig och meriterande erfarenhet som hjälper eleven att:

  • Göra sig en tydligare framtidsbild
  • Skapa vidgade och nya perspektiv
  • Få inblick i bransch och yrke
  • Bygga ett kontaktnät
  • Utveckla sin sociala kompetens

Valet av mentor anpassas efter varje elevs intressen, framtidsplaner och behov. Mentorerna rekryteras följaktligen från en mängd olika branscher och företag.

ProCivitas alumniförening

ProCivitas har en alumniförening för de elever som tagit studenten. Denna har blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv. Varje år genomförs ett antal alumniträffar på olika ställen i världen där före detta ProCivitas-elever träffas och knyter kontakter.