ProCivitas_logotyp_moderniserad

ProCivitas mentorsprogram

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. ProCivitas alla elever har möjlighet att ansöka till mentorsprogrammet inför det sista läsåret. Vår erfarenhet är att de teoretiska kunskaper som studierna ger utvecklas och förstärks genom den verklighetsanknytning som en mentor från näringslivet bidrar med. Valet av mentor anpassas efter varje elevs intressen, framtidsplaner och behov. Mentorerna rekryteras följaktligen från en mängd olika branscher och företag.

Genom mentorsprogrammet får du som elev:

  • En inblick i bransch eller yrke som du är intresserad av
  • Bygga ett kontaktnät
  • Vidgade och nya perspektiv
  • Möjlighet till en tydligare framtidsbild
  • Utveckla din sociala kompetens

ProCivitas alumniförening

ProCivitas har en alumniförening för de elever som tagit studenten. Denna har blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv. Varje år genomförs ett antal alumniträffar på olika ställen i världen där före detta ProCivitas-elever träffas och knyter kontakter.