ProCivitas_logotyp_moderniserad

ProCivitas mentorsprogram

Alla som deltar i Mentorsprogrammet på ProCivitas i Malmö går in med en vilja och lust att utvecklas. Det övergripande syftet med Mentorsprogrammet är att du som adept tillsammans med din mentor vid regelbundna möten under läsåret ska få stöta och blöta dina styrkor och utmaningar, bli lite mer klok på vem du är, vad du vill och vart du med målet att du ska få en tydligare bild av din framtid. Du får ett vuxet oberoende bollplank som inte ska döma eller bedöma dina tankar och idéer.

Mentorskap är till för de som vill och som vågar lita på att någon annan genom samtal vill dig väl. Förutom personlig utveckling erbjuds du som adept en inblick i ett yrke, en arbetsplats och en bransch. Dessutom kan du börja skapa ett eget nätverk av värdefulla kontakter. Programmet erbjuder dessutom inspiration på vägen genom en rad events och föreläsningar under läsåret.

Genom mentorsprogrammet får du som elev:

  • En inblick i bransch eller yrke som du är intresserad av
  • Bygga ett kontaktnät
  • Vidgade och nya perspektiv
  • Möjlighet till en tydligare framtidsbild
  • Utveckla din sociala kompetens
Elever på ProCivitas Malmö skrattar

ProCivitas alumniförening

ProCivitas har en alumniförening för de elever som tagit studenten. Denna har blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv. Varje år genomförs ett antal alumniträffar på olika ställen i världen där före detta ProCivitas-elever träffas och knyter kontakter.