ProCivitas_logotyp_moderniserad

Forskning och framgångar för naturvetare

På ProCivitas uppmuntrar vi eleverna till att samarbeta med olika aktörer i samhället för att få en större inblick i arbetslivet. Detta sker dels via projekt som anordnas inom ramen för ProCivitas utbildning dels genom att vi stödjer de elever som vill fördjupa sig inom sitt intresseområde i samarbete med andra organisationer. Två framgångsrika exempel på detta är våra elevers deltagande i de nationella forskarskolorna RAYS och Karolinska Institutets sommarforskarskola.

 

Sonja Kovalevsky och Lise Meitner-dagarna

 

Sonja Kovalevsky-dagarna

 

Varje år skickar ProCivitas i Lund iväg elever på olika utmaningar. Svenska nationalkommittén för matematik anordnar Sonja Kovalevsky-dagarna och årligen har vi elever som deltar. Dagarna arrangeras för att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar. Under Sonja Kovalevsky-dagarna får eleverna ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro med god mat. Det kommer nationella och internationella föreläsare från både universitetet och näringsliv.

 

Lise Meitner-dagarna

 

Till Lise Meitner-dagarna som är en årligen återkommande konferens för fysikintresserade gymnasieelever skickar vi årligen elever. Konferensens mål är att låta ungdomar, under två dagar, möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela bredd, och därigenom få en ökad förståelse för fysikens roll och möjligheter. Det långsiktiga syftet är att öka intresset för fysikämnet och att stimulera fler elever att gå vidare till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar.