ProCivitas_logotyp_moderniserad

Vår gymnasieskola

Vårt mål som rektorer på ProCivitas Privata Gymnasium är att ge dig som elev de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i dina studier och framtida yrke. Detta genom en kvalitativ utbildning som möter upp de krav samhället ställer.

Vårt uppdrag är att du som elev både ska få den bästa undervisningen och att du samtidigt utvecklas till en självständig och social individ som kan möta framtiden med självförtroende och drivkraft. Av den anledningen anställer vi endast de bästa lärarna som brinner för sitt uppdrag och som genom engagemang, glädje och inspiration vägleder dig som elev till de bästa resultaten. Vi anser att lärarnas kompetens och elevers studiemotivation är det som bygger ProCivitas.

Vi tror på att knyta an samhället till skolan. Det gör vi genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök. Omvärlden ska synas i din vardag då vi tror på att du som elev växer i det samarbetet. Vi har ett mentorsprogram där du som elev erbjuds en egen mentor från näringslivet.

Du ska också förberedas väl inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands. Systerskolorna inom ProCivitas har många elever som presterar mycket väl på toppuniversitet såsom YALE, London School of Economics och Handelshögskolan i Stockholm.

ProCivitas har en stor och aktiv alumniförening som är ett fantastiskt nätverk för före detta elever. Dessa träffas ett flertal gånger per år i Sverige och i andra länder där de studerar och arbetar.

Vi tycker att skolmiljön är viktig för att du ska trivas. Därför ligger skolan mitt i centrala Lund på Universitetsområdet. Det är mycket betydelsefullt för oss vad du tycker. Därav mäter vi undervisningskvaliteten kontinuerligt då det är grundläggande för oss att följa upp den kvalité vi står för.

Vi har elevgaranti vilket innebär att du som elev alltid har rätt att fullfölja din utbildning hos oss.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!

Rektor, Camilla Bosson
Biträdande rektor, Annika Josephsson

Rektor

Vi svarar på dina frågor!

Elever ProCivitas Lund går i trappa

3D-tur

Här kan du se hur vår skola ser ut! Klicka på länken nedan för att ta en rundtur i våra lokaler.