ProCivitas_logotyp_moderniserad

Rektorn har ordet

Mitt mål som rektor på ProCivitas Privata Gymnasium är att ge dig som elev de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i dina studier och framtida yrke. Detta genom en kvalitativ utbildning som möter upp de krav samhället ställer.

 

Vårt uppdrag är att du som elev både ska få den bästa undervisningen och att du samtidigt utvecklas till en självständig och social individ som kan möta framtiden med självförtroende och drivkraft. Av den anledningen anställer jag endast de bästa lärarna som brinner för sitt uppdrag och som genom engagemang, glädje och inspiration vägleder dig som elev till de bästa resultaten. Vi anser att lärarnas kompetens och elevers studiemotivation är det som bygger ProCivitas.

Vi tror på att knyta an samhället till skolan. Det gör vi genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök. Omvärlden ska synas i din vardag då vi tror på att du som elev växer i det samarbetet. Vi har ett mentorprogram där du som elev erbjuds en egen mentor från näringslivet.

Du ska också förberedas väl inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands. ProCivitas har många elever som kommer in på toppuniversitet såsom YALE, London School of Economics och Handels i Stockholm. Här har de lyckats fantastiskt bra då förutsättningarna fanns efter deras tid på ProCivitas.

ProCivitas har en stor och aktiv alumniförening som är ett fantastiskt nätverk för före detta elever. Dessa träffas ett flertal gånger per år i Sverige och i andra länder där de studerar och arbetar.

Vi tycker att skolmiljön är viktig för att du ska trivas. Vi finns mitt på Lunds universitetsområde i förre detta Anatomiska instutitionen. I våra fantastiska lokaler är allt ombyggd för att passa en kvalitativ utbildning med tillhörande laboratorium och elevsalar. Då det är  betydelsefullt för oss vad du tycker mäter vi undervisningskvalité och trivsel kontinuerligt då det är grundläggande för oss att följa upp den kvalité vi står för.

Inom ProCivitas har vi elevgaranti. Det innebär att när du börjar som elev hos oss kommer du också fullfölja din utbildning hos oss. Då vi lever i en föränderlig tid med många friskolor som lägger ner är detta något vi vill belysa.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas.

 

Camilla Bosson, rektor på ProCivitas i Lund

Gymnasielärare från Procivitas.