Vi är stolta över våra elever Ida och Gabriel som tilldelas årets stipendium för Lise Meitner-dagarna i Fysik på på Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. 

Lise Meitner-dagarna är en årligen återkommande konferens för fysikintresserade gymnasieelever. Konferensens mål är att låta ungdomar, under tre dagar, möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela bredd, och därigenom få en ökad förståelse för fysikens roll och möjligheter. Det långsiktiga syftet är att öka intresset för fysikämnet och att stimulera fler elever att gå vidare till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar.

Följ oss på Instagram för mer uppdateringar om ProCivitas i Lund.